W związku z powyższym skład Zarządu PGE Dystrybucja S.A. jest następujący:

Grzegorz Dolecki - Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Dżugaj - Wiceprezes Zarządu

Jan Frania - Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Sola - Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

Marcin Kowalczyk z wykształcenia jest prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył również studia podyplomowe w obszarze bezpieczeństwa narodowego na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz menadżerskie studia podyplomowe Executive Master of Business Administration w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Doświadczenie menadżerskie zdobył sprawując funkcje członka zarządu w spółkach prawa handlowego, w tym w latach 2018-2020 był Wiceprezesem Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego Sp. z o.o. Zajmował również samodzielne stanowisko w spółce zależnej Polskiej Grupy Energetycznej S.A. - PGE Energia Odnawialna S.A. Pełnił funkcję zastępcy prezesa Agencji Mienia Wojskowego oraz zasiadał w Radzie Nadzorczej AMW.

Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Kancelarii Prezydenta RP za czasów prezydentury śp. Lecha Kaczyńskiego oraz był asystentem w gabinecie politycznym Ministra Obrony Narodowej śp. Aleksandra Szczygło.

gkpge_biuroPrasowe_site