Uroczysta gala finałowa, podczas której Paweł Strączyński, wiceprezes zarządu PGE ds. finansowych, odebrał nagrody i wyróżnienie w imieniu spółki, odbyła się 15 października 2020 r.

To dla mnie zaszczyt, że rzetelne i transparentne raportowanie PGE Polskiej Grupy Energetycznej zostało po raz kolejny docenione przez kapitułę konkursu z tak długą tradycją. Jest to szczególnie istotne w tych trudnych czasach, kiedy sytuacja epidemiczna utrudnia spółkom bezpośrednie kontakty z interesariuszami. Dobrze przygotowane i treściwe raporty zyskują w oczach inwestorów, ponieważ znacznie ułatwiają dalszą komunikację ze spółkami – mówi Paweł Strączyński. Przed nami nowe wyzwania związane z coraz większym zainteresowaniem czynnikami ESG, czyli działaniami spółek w aspektach środowiskowych, społecznych oraz zasad zarządzania. Raportowanie niefinansowe staje się bardzo ważnym elementem komunikacji transformacji energetycznej, która w nadchodzących latach czeka spółki z naszego sektora. PGE Polska Grupa Energetyczna będzie naturalnym liderem tej transformacji i naszą aspiracją jest również wyznaczanie trendów w przejrzystej komunikacji tego procesu.

Ideą konkursu Best Annual Report jest stworzenie uznanych standardów sporządzania raportów rocznych wg MSSF/MSR, zgodnych z obowiązującymi wymogami formalnymi, zaleceniami międzynarodowymi i krajowymi, dobrymi praktykami i oczekiwaniami rynku. Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. W kapitule konkursu zasiadają przedstawiciele firm audytorskich, podmiotów rynku kapitałowego, reprezentanci inwestorów giełdowych, środowiska akademickiego oraz dziennikarze ekonomiczni, a także niezależni eksperci.

Nagrodzony raport online dostępny jest pod adresem https://raportzintegrowany2019.gkpge.pl/

gkpge_biuroPrasowe_site