konferencja-wynikowa_pge_I-polrocze-2020

Przed całą polską gospodarką stoją wyzwania dotyczące zeroemisyjności. Jednak to w  obszarze wytwórczym energii elektrycznej odbędzie się prawdziwa transformacja. PGE jako największa spółka w sektorze odegra kluczową rolę w osiągnięciu zeroemisyjności przez Polskę. Naszą aspiracją strategiczną jest 100 proc. zielonej energii dla Klientów PGE w 2050 roku - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna.

Powołany pod koniec lutego br. zarząd PGE pracuje nad nową strategią Grupy.

Podchodzimy do tej pracy w sposób odpowiedzialny. Pracując nad nią korzystaliśmy z szerokiego zasobu danych, zarówno wewnętrznych, jak i pochodzących spoza Grupy PGE. Braliśmy pod uwagę również perspektywę rozwoju poszczególnych segmentów oraz koszty rozwoju poszczególnych technologii w branży. Dane te zostały wprowadzone w nasze autorskie modele analityczne i wykorzystane do projektowania celów strategicznych Grupy PGE. Jesienią zaprezentujemy kompleksową strategię, pozwalającą na pomyślną transformację Grupy PGE w zielonym kierunku. Jestem przekonany, że nowa strategia Grupy PGE posłuży za punkt odniesienia dla szeroko rozumianego sektora energetycznego – dodaje Wojciech Dąbrowski.

gkpge_biuroPrasowe_site