Do składu Rady nadzorczej powołani zostali: Pan Marcin Zieliński i Pan Jacek Barylski. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wskazało Pana Marcina Zielińskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Marcin Zieliński Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również: aplikację legislacyjną, Podyplomowe Studium Finansów w Szkole Głównej Handlowej oraz Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie.

W latach 1997-2000 pracownik Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP S.A. W latach 2000-2004 pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W latach 2004-2008 pracownik Komisji Nadzoru Finansowego.

Od 18 lutego 2008 r. Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji III w Ministerstwie Skarbu Państwa. Jacek Barylski Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył również: Podyplomowe Studium Legislacji (Uniwersytet Warszawski), Podyplomowe Studium Finansów (Szkoła Główna Handlowa) oraz aplikację radcowską.

Współautor licznych aktów prawnych w zakresie poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa. Posiada bogate doświadczenie w pracy w radach nadzorczych. Przewodniczący Komitetu Sterującego Funduszu Poręczeń Unijnych w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Obecnie Dyrektor Departamentu Gwarancji i Poręczeń w Ministerstwie Finansów. Dominika Tuzinek – Szynkowska Rzecznik Prasowy

gkpge_biuroPrasowe_site