W dniu 4 września br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrowni Szczytowo-Pompowych S.A. podjęło uchwałę w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.Do składu Rady powołani zostali: Pan Wojciech Topolnicki i Pan Marcin Ciepliński. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało na funkcję Przewodniczącego Rady Pana Wojciecha Topolnickiego, odwołując z funkcji Przewodniczącego Pana Marcina Giemzę z jednoczesnym pozostawieniem Go w składzie Rady Nadzorczej. Ze składu Rady Nadzorczej odwołany został Pan Maksymilian Reszczyński.

gkpge_biuroPrasowe_site