W ramach realizacji przyjętego przez Radę Ministrów „Programu dla elektroenergetyki”, z końcem 2007 roku sfinalizowany został proces podziału PGE, w wyniku którego na PSE-Operator S.A. przeszła własność majątku sieciowego niezbędnego do prowadzenia działalności operatora systemu przesyłowego. Konsekwencją przekazania majątku sieciowego jest przekazanie do PSE-Operator S.A. również majątku pomocniczego w postaci spółek EPC S.A. i PSE-Info Sp. z o.o. Zgodnie z decyzją Skarbu Państwa, w dniu 5 maja 2008 r. zawarte zostały umowy sprzedaży tych Spółek na rzecz spółki PSE-Operator S.A., która stała się od tego dnia ich nowym właścicielem. PGE zrealizowała znaczący zysk na tych transakcjach. PSE Info Sp. z o.o. powstała w 1997 roku z wydzielenia części informatycznej PSE. Prowadzi ona działalność w zakresie administrowania systemami informatycznymi i wdrażania systemów na rynku bilansującym energii. Spółka zapewnia PSE-Operator S.A. administrację kluczowych dla Operatora Systemu Przesyłowego systemów informatycznych. Obecnie zatrudnia ok. 150 osób. EPC S.A. jest firmą, która świadczy usługi w zakresie wspierania firm z sektora elektroenergetycznego, ciepłowniczego i gazowego w zakresie energii elektrycznej, infrastruktury sieciowej i analiz systemowych. Obecnie zatrudnia ponad 80 osób. Dominika Tuzinek – Szynkowska Rzecznik Prasowy

gkpge_biuroPrasowe_site