Postanowieniem Ministra Środowiska z dnia 18 października 2010r. koncesja nr 32/2010/p, którą 30 czerwca 2010r. otrzymała Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, na przeprowadzenie prac rozpoznawczych i badawczych złoża węgla brunatnego w Złoczewie, została utrzymana w mocy.

W uzasadnieniu tej decyzji Minister Środowiska uznał, że interes publiczny przemawia za udzieleniem koncesji dla PGE KWB Bełchatów S.A. (obecnie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów), gdyż wniosek Kopalni Bełchatów zakłada wykonanie bardziej dokładnego rozpoznania geologicznego, w dodatku na większym obszarze i w krótszym terminie.

Złoczewskie złoże to jedno z perspektywicznych złóż węgla brunatnego uwzględnione w projekcie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2033r. Położone jest ono w południowo – zachodniej części województwa łódzkiego, w rejonie Wielunia. W linii prostej oddalone jest o około 50 km od bełchatowskiej Kopalni i Elektrowni Bełchatów.

Złoże rozciąga się wąskim pasem o szerokości 1000-1500 m oraz długości ok. 10 km (na terenie czterech gmin: Złoczew, Burzenin, Ostrówek i Lututów). Średnia miąższość występującego tam węgla brunatnego wynosi ok. 46 m, natomiast nadkładu ok. 213 m. Zasoby tego złoża szacowane są na 450 mln ton węgla brunatnego, a jego eksploatacja przedłuży funkcjonowanie bełchatowskiego kompleksu górniczo-energetycznego do 2050r.

gkpge_biuroPrasowe_site