W efekcie przeprowadzonego postępowania do Zarządu powołano: Pana Antoniego Pietkiewicza na stanowisko Prezesa Zarządu, Pana Tadeusza Witosa na stanowisko Wiceprezesa ds. Wytwarzania oraz Pana Andrzeja Jeznacha na stanowisko Wiceprezesa ds. Wydobycia. Jednocześnie w związku z decyzją o zmianie koncepcji funkcjonowania Zarządu Rada Nadzorcza odwołała z funkcji Wiceprezesa ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi Pana Adama Wołowicza. Obecnie Zarząd spółki liczy 4 osoby. Piotr Szymanek Przewodniczący Rady Nadzorczej PGE Górnictwo i Energetyka S.A.  

gkpge_biuroPrasowe_site