Nasz miks paliwowy, opierający się głównie na węglu brunatnym, pozwolił utrzymać dobry poziom marż w wytwarzaniu, pomimo tego, że zrealizowana cena sprzedaży energii elektrycznej była niższa. W segmencie dystrybucji osiągnęliśmy zaplanowany wynik, zarówno pod względem wolumenu, jak i znaczenia dla wyniku końcowego - mówi Marek Woszczyk, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna SA.

W pierwszych sześciu miesiącach 2014 r. sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych przekroczyła 19,5 TWh. To o 9 proc. więcej, niż przed rokiem. Niższa o 6 proc. produkcja, która wyniosła 26,6 TWh, jest wynikiem wyłączeń bloków energetycznych i prowadzonych remontów. Dystrybucja energii sięgnęła 16 TWh, o 2 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu.

W tym samym czasie wydatki na inwestycje w Grupie sięgnęły 2,2 mld zł, z czego 1,4 mld zł trafiło na rewitalizację, modernizację i rozwój aktywów w sektorze energetyki konwencjonalnej. PGE kontynuuje budowę nowych bloków energetycznych na węgiel kamienny w Elektrowni Opole (konsorcjum wykonawców zrealizowało pierwsze „kamienie milowe”). Do 31 grudnia 2014 r. planowane jest wydanie polecenia rozpoczęcia prac (ang. NTP - notice to proceed) wykonawcy bloku energetycznego na węgiel brunatny w Elektrowni Turów. Rozpoczęto także wstępne prace budowlane przy realizacji bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów.

Dzięki uruchomieniu farmy wiatrowej „Wojciechowo”, PGE umocniła swoją silną pozycję w sektorze odnawialnych źródeł energii. Do 2016 r. Spółka planuje oddać do eksploatacji łącznie 206 MW.  

Wydatki na realizację programu inwestycyjnego na lata 2014-2020 wyniosą ok. 50 mld zł. Osiągnięcie tego celu, pomimo bardzo dobrej sytuacji finansowej Spółki, wymaga dostępu do finansowania zewnętrznego. W drugim kwartale PGE uruchomiła program emisji obligacji o wartości 2 mld euro. W odpowiedzi na pierwszą ofertę publiczną, około 300 inwestorów z całego świata zgłosiło zapotrzebowanie ośmiokrotnie przekraczające wartość transakcji (500 mln euro).

Zdecydowaliśmy się działać szybko i wykorzystać doskonałe warunki rynkowe. PGE wyemitowała euroobligacje po bardzo atrakcyjnej cenie i na równie atrakcyjnych warunkach, ustanawiając doskonały punkt odniesienia dla przyszłych potrzeb – mówi Magdalena Bartoś, Dyrektor Zarządzająca ds. Ekonomiczno-Finansowych.

Zarząd Spółki zapowiada, że ze względu na coraz bardziej wymagające warunki makroekonomiczne, GK PGE będzie kontynuować realizację strategicznych projektów, takich jak redukcja kosztów (podjęty przez Spółkę program oszczędności już się przyczynił do uzyskanego wyniku) i lepsze wykorzystanie posiadanych aktywów, a także ciągłe unowocześnienia wykorzystywanych technologii.

Przede wszystkim skoncentrujemy nasze wysiłki na rzecz usprawnienia Grupy. Tworzymy właśnie jedną grupę podatkową PGE, kontynuujemy wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego SAP oraz konsolidujemy usługi niezwiązane z podstawową działalnością spółki – mówi Marek Woszczyk.

Szczegółowe wyniki Grupy Kapitałowej PGE w pierwszym półroczu 2014 roku dostępne są pod adresem:

PGE_H1_2014.pdf

 

gkpge_biuroPrasowe_site