Bloki nr 5 i 6 o mocy 900 MW każdy powstaną w formule EPC (Engineering, Procurement, Construction – projektowanie, dostawa, budowa, rozruch, przekazanie do eksploatacji, serwis w okresie gwarancyjnym).

Zgodnie z warunkami umowy, Konsorcjum zobowiązało się zrealizować zamówienie w terminie 54 miesięcy od daty wystawienia polecenia rozpoczęcia prac (blok nr 5) oraz 62 miesięcy od daty wystawienia polecenia rozpoczęcia prac (blok nr 6). Warunkiem wystawienia polecenia rozpoczęcia prac jest m.in. dostarczenie przez PGE Elektrownię Opole S.A. decyzji o pozwoleniu na budowę. Wartość netto umowy wynosi 9 397 000 000 zł (11 558 310 000 zł brutto). Strony zawarły ponadto dzisiaj porozumienie i aneks, w którym ograniczyły ryzyka stron, związane ze złożoną przez Konsorcjum Alstom skargą do Sądu Okręgowego w Łodzi oraz związane z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylającym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Nowe bloki w Elektrowni Opole będą spełniać wszystkie krajowe i unijne normy z zakresu ochrony środowiska. Dzięki wysokiej sprawności umożliwią eksploatację z niską emisyjnością CO2 oraz konkurencyjnymi kosztami paliwowymi. Podstawowe założenia techniczne bloków: • Paliwo: węgiel kamienny • Moc elektryczna: 2x900 MW • Sprawność netto bloku: min. 45,5 proc. Łukasz Witkowski Kierownik Komunikacji Zewnętrznej PGE Polska Grupa Energetyczna SA GK PGE Grupa Kapitałowa PGE jest największą Grupą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Ze względu na swoje znaczenie jest ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski. GK PGE to niekwestionowany lider pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%.

Działalność PGE Polska Grupa Energetyczna koncentruje się na następujących obszarach: Energetyce Konwencjonalnej, Energetyce Odnawialnej, Energetyce Jądrowej, Dystrybucji, Sprzedaży Detalicznej i Obrocie Hurtowym. Grupa zatrudnia ponad 46 tys. pracowników i posiada ok. 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2010 roku wyniosła ok. 53 TWh netto. Największą przewagą konkurencyjną Grupy jest jej obecność w niemal całym łańcuchu wartości w energetyce (z wyjątkiem przesyłu energii, którym zajmuje się spółka PSE Operator S.A.). Jedną z najważniejszych zasad przyświecających Grupie Kapitałowej PGE jest zrównoważony rozwój.  

gkpge_biuroPrasowe_site