W dniu 25 listopada 2008 Rada Zarządzająca PKEE wybrała spośród swego składu Prezesa PKEE, został nim Tomasz Zadroga, Prezes PGE. Tomasz Zadroga został także przedstawicielem PKEE w Radzie Dyrektorów Eurelectric. Do Rady Zarządzającej PKEE wybrany został również Henryk Majchrzak, Wiceprezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Polski Komitet Energii Elektrycznej jest stowarzyszeniem sektora elektroenergetycznego, którego działalność koncentruje się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem branży w nowoczesnej gospodarce rynkowej. Wśród członków wspierających PKEE są zarówno największe polskie firmy energetyczne, jak i wiodące organizacje działające w branży. EURELECTRIC (Union of the Electricity Industry) – Europejska Unia Przemysłu Elektroenergetycznego – organizacja skupiająca przedsiębiorstwa i organizacje energetyczne. EURELECTRIC reprezentuje wspólne interesy całego sektora elektroenergetycznego, a jego celem jest wspieranie rozwoju i konkurencyjności tego sektora, promowanie interesów swoich członków na płaszczyźnie politycznej i przekonywanie do wypracowanej wspólnie strategii działania. Pełne członkostwo w organizacji przyznawane jest narodowym stowarzyszeniom reprezentującym sektor elektroenergetyczny danego kraju, należącego do OECD i jednocześnie będącego członkiem UE lub krajem kandydującym do UE. Polskim członkiem EURELECTRIC jest Polski Komitet Energii Elektrycznej.. Dominika Tuzinek – Szynkowska Rzecznik Prasowy PGE SA

gkpge_biuroPrasowe_site