Tomasz Flis jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi. W ostatnim czasie pełnił funkcję wiceprezesa w spółce giełdowej: Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” SA. Posiada doświadczenie w energetyce, min. pełnił funkcję zastępcy dyrektora w Zakładach Wykonawstwa Sieci Elektrycznych w Zamościu, gdzie brał udział w procesie przygotowania spółki do prywatyzacji. W latach 1998-199 był Wicewojewodą Zamojskim, a w latach 1999-2001 I Wojewodą Lubelskim, gdzie odpowiadał m.in. za skuteczne wdrażanie reformy administracyjnej oraz zajmował się kwestiami gospodarczymi oraz ochrony środowiska. Zasiadał w licznych radach nadzorczych, m.in. w Intrans sp. z o.o. w Lublinie, Oczyszczalni Ścieków Południe w Warszawie, Miejskich Zakładach Autobusowych w Warszawie (obecnie), oraz Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Hrubieszowie.

gkpge_biuroPrasowe_site