Wizyta związana była z promocją programu prywatyzacji Ministerstwa Skarbu Państwa, w ramach, którego przewidywana jest m.in. oferta publiczna akcji PGE. - Wizyta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to element naszych przygotowań do pozyskania kapitału, który posłuży nam do realizacji zaplanowanych inwestycji. To doskonała okazja spotkania się z potencjalnymi inwestorami, zaprezentowania im naszej Grupy, jej potencjału i perspektyw rynku, na którym działamy – powiedział Tomasz Zadroga, Prezes PGE. – Zamierzamy kontynuować rozmowy z inwestorami do czasu rozpoczęcia oferty publicznej oraz debiutu giełdowego. PGE Polska Grupa Energetyczna jest przygotowana organizacyjnie do IPO i debiutu na GPW. Spółka oczekuje, że powinno to nastąpić do końca 2009 r., ale ze względu na trudną sytuację na rynkach finansowych ostateczny termin oferty akcji PGE nie jest ustalony.  

gkpge_biuroPrasowe_site