W dniu 28 grudnia 2010r., Spółka zawarła ze Skarbem Państwa umowę, w wyniku której PGE nabyła:

- 69.582.441 akcji spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (PGE GiEK) z siedzibą w Bełchatowie, stanowiących 10,69% w kapitale zakładowym spółki;

- 686.389 akcji spółki PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, stanowiących 13,87% w kapitale zakładowym spółki;

- 14.299.180 akcji spółki PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, stanowiących 1,47% w kapitale zakładowym spółki.

Łączna wartość transakcji wynosi 3.098.387.214,39 PLN. Transakcja jest kontynuacją procesu konsolidacji i uproszczenia struktury Grupy Kapitałowej PGE. Transakcja dotyczy pakietów mniejszościowych akcji w kluczowych spółkach Grupy PGE, które Skarb Państwa nabył w wyniku realizacji procesu konwersji akcji zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 191, poz. 1367).

Po dokonaniu transakcji PGE posiada:

- 592.766.315 akcji spółki PGE GiEK, stanowiących 91,03% w kapitale zakładowym spółki (akcje stanowiące 7,88% kapitału zakładowego spółki są w posiadaniu PGE Obrót S.A. a akcje stanowiące 0,02% kapitału zakładowego spółki są w posiadaniu PGE Energia Odnawialna S.A.);

- 4.914.495 akcji spółki PGE Obrót S.A., stanowiących 99,31% w kapitale zakładowym spółki;

- 97.817.580 akcji spółki PGE Dystrybucja S.A., stanowiących 10,05% w kapitale zakładowym spółki (akcje stanowiące 89,91% kapitału zakładowego spółki są w posiadaniu PGE Obrót S.A.).

gkpge_biuroPrasowe_site