„Zamierzamy kontynuować dialog z potencjalnymi inwestorami, prezentując grupę PGE i jej potencjał. Zależy nam na tym, aby być spółką publiczną, jednak ze względu na wyjątkowo niekorzystną sytuację na giełdach trudno jest w tej chwili podawać ostateczną datę publicznej oferty akcji PGE. Nie wykluczamy także innych dróg pozyskiwania kapitału – powiedział Prezes Zarządu PGE, Tomasz Zadroga - Czas jaki nas dzieli od debiutu wykorzystujemy na prace nad dalszą konsolidacją i restrukturyzacją Grupy. Kontynuujemy też realizację programu inwestycyjnego przygotowując się jednocześnie do nowych projektów, takich jak np. budowa elektrowni jądrowych czy nowych bloków konwencjonalnych”.

gkpge_biuroPrasowe_site