W debacie tej biorą udział politycy i przedstawiciele rządów, reprezentanci instytucji międzynarodowych, biznesu, ekologicznych organizacji pozarządowych. Temat cieszy się również ogromnym zainteresowaniem mediów. Konferencja „Czyste technologie węglowe i energia atomowa w walce ze zmianami klimatu" jest wydarzeniem towarzyszącym konferencji COP 14, odbywającej się w Poznaniu. Europejski sektor elektroenergetyczny uczestniczy w ciągłym procesie zmian prawnych i adaptacyjnych związanych z liberalizacją rynku, ochroną klimatu i bezpieczeństwem dostaw. Dla polskiego sektora energetycznego dodatkowym wyzwaniem jest coraz bardziej ograniczana baza surowców,, konieczność szukania alternatywnych źródeł energii oraz wdrażania nowych technologii. Celem konferencji w Będlewie będzie ukazanie możliwych kierunków rozwoju europejskiej energetyki, które zagwarantują bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej odbiorcom. W konferencji udział wezmą przedstawiciele polskich władz, instytucji międzynarodowych, a także przedsiębiorstw branży energetycznej. Wśród zaproszonych gości są m.in. Jerzy Buzek, poseł Parlamentu Europejskiego; Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki, Joanna Strzelec-Łobodzińska, Wiceminister Gospodarki, Mariusz Swora, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Podczas konferencji PGE reprezentować będą: Prezes Tomasz Zadroga, który przedstawi możliwości rozwoju energetyki atomowej w Polsce, oraz Henryk Majchrzak, Wiceprezes PGE ds. Wydobycia i Wytwarzania, który zaprezentuje stanowisko spółki ws. CCS Europejski sektor elektroenergetyczny uczestniczy w ciągłym procesie zmian prawnych i adaptacyjnych związanych z liberalizacją rynku, ochroną klimatu i bezpieczeństwem dostaw. Dla polskiego sektora energetycznego dodatkowym wyzwaniem jest coraz bardziej ograniczana baza surowców,, konieczność szukania alternatywnych źródeł energii oraz wdrażania nowych technologii. Celem konferencji w Będlewie będzie ukazanie możliwych kierunków rozwoju europejskiej energetyki, które zagwarantują bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej odbiorcom. W konferencji udział wezmą przedstawiciele polskich władz, instytucji międzynarodowych, a także przedsiębiorstw branży energetycznej. Wśród zaproszonych gości są m.in. Jerzy Buzek, poseł Parlamentu Europejskiego; Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki, Joanna Strzelec-Łobodzińska, Wiceminister Gospodarki, Mariusz Swora, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Podczas konferencji PGE reprezentować będą: Prezes Tomasz Zadroga, który przedstawi możliwości rozwoju energetyki atomowej w Polsce, oraz Henryk Majchrzak, Wiceprezes PGE ds. Wydobycia i Wytwarzania, który zaprezentuje stanowisko spółki ws. CCS PGE od długiego czasu przedstawia na forum organów unijnych implikacje związane z wprowadzeniem Pakietu energetyczno-klimatycznego do polskiej elektroenergetyki i gospodarki. Na forum krajowym spółki Grupy Kapitałowej PGE brały aktywny udział w pracach Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej dotyczących tzw. Raportu 2030. PGE podejmuje aktywne działania zmierzające do obniżenia jednostkowych emisji związanych z produkcją energii w Grupie, co można osiągnąć poprzez wzrost udziału źródeł odnawialnych w bilansie wytwarzanej energii. Działania PGE, zmierzające do obniżenia emisji zanieczyszczeń związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła, koncentrują się na zwiększeniu sprawności energetycznej bloków węglowych, zmniejszaniu zużycia energii na potrzeby własne elektrowni, zamianie części węgla innym paliwem (głównie biomasą) oraz suszeniu węgla przed spalaniem. Zaangażowanie PGE w tym zakresie wyraża się poprzez prowadzone lub planowane inwestycje, w tym inwestycje uwzględniające najlepsze dostępne na świecie technologie (BAT). Rozwój energetyki atomowej jest jednym z długoterminowych celów strategicznych PGE, mających na względzie realizację decyzji Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji CO2. Rozwój energetyki atomowej postrzegany jest przez PGE jako szansa uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku energii elektrycznej w przyszłości – zarówno w kraju, jak i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

gkpge_biuroPrasowe_site