PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wpisana została, na listę MSP gdyż udział spółki w ilości wytwarzanej energii elektrycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekracza 15%. PGE - Górnictwo i Energetyka S.A. został wykreślony w związku z faktem, iż w 2007 r. 85% akcji tej spółki zostało wniesionych na podwyższenie kapitału zakładowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Spółka znajduje się w strukturze grupy kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Exatel S.A. został wykreślony, gdyż według opinii Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie posiada obecnie infrastruktury telekomunikacyjnej umożliwiającej przesyłanie sygnałów publicznej radiofonii i telewizji między nadawcą a siecią nadajników na obszarze obejmującym co najmniej 70% terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

gkpge_biuroPrasowe_site