PGE wyróżniona została w III Edycji PREMIUMBRAND – niezależnego rankingu reputacji marek w Polsce.

Badanie PremiumBrand przeprowadzone zostało w 10 kategoriach, PGE wyróżniona została w kategorii marka biznesowa.

W projekcie PremiumBrand oprócz marek konsumenckich badana jest również reputacja marek biznesowych. Respondentami tego badania jest 200 ekspertów, menadżerów z listy 2000 największych polskich firm, którzy proszeni są o ocenę firm, biorących udział w badaniu, w kontekście relacji biznesowych. Na podstawie ich wypowiedzi również tworzony jest jeden, globalny wskaźnik reputacji, na podstawie którego skonstruowano ranking reputacji marek biznesowych. Kategorie, które posłużyły do konstrukcji tego wskaźnika, to:

1. Zaufanie (wobec firmy jako kontrahenta biznesowego)

2. Referencje (czyli pozytywna komunikacja z ust do ust, polecanie firmy jako partnera w biznesie)

3. Informacje w mediach nt. firmy

4. Społeczne zaangażowanie firmy

5. Firma jako pracodawca i zadowolenie ze współpracy z firmą

6. Dobre imię w środowisku biznesowym

PGE, która osiągnęła wysoki wskaźnik punktowy (60+) otrzymała tytuł MARKI WYSOKIEJ REPUTACJI.

Dominika Tuzinek – Szynkowska

Rzecznik Prasowy

gkpge_biuroPrasowe_site