Idea Awards jest ogólnopolskim prestiżowym konkursem reklamy nagradzającym zleceniodawców. Konkurs składa się z dwóch części: w pierwszej internauci nominują reklamy, w drugim etapie konkursu profesjonalne jury wybiera spośród nominacji internautów najlepsze z nich.

gkpge_biuroPrasowe_site