Biorąc pod uwagę obecną pozycję finansową PGE, a także doświadczenie w sektorze energetycznym, PGE jest dobrze przygotowana do przeprowadzenia transakcji i pełnienia roli strategicznego inwestora Energa. Połączenie PGE i Energa pozwoli rozwiązać istotny problem, coraz bardziej realny z perspektywy klientów, jakim jest niewystarczająca podaż energii elektrycznej w sytuacji rosnącego popytu. Problem ten w dużej mierze dotyczy obszaru północno-wschodniej Polski, gdzie zużycie prądu znacznie przekracza moce wytwórcze Energa. Ewentualne połączenie nie będzie miało wpływu na ceny energii dostarczanej klientom. Zapewnienie klientom końcowym stabilnych dostaw prądu po konkurencyjnych cenach będzie możliwe zarówno dzięki wykorzystaniu energii wytwarzanej w istniejących elektrowniach PGE, jak i inwestycjom w nowe moce wytwórcze i sieć dystrybucji. Posiadane przez PGE środki własne gwarantują, że inwestycje te zostaną zrealizowane, a koszty pozyskania pieniądza będą niższe niż w przypadku innych inwestorów. Ponadto połączenie potencjałów PGE i Energa w ramach jednej grupy stwarza warunki zabezpieczające realizację projektu budowy elektrowni jądrowej. Jedna z planowanych lokalizacji elektrowni jądrowej znajduje się na terenie obsługiwanym obecnie przez Energa, co w naturalny sposób zapewni odbiorcom dostęp do energii elektrycznej pochodzącej z bliskiej lokalizacji. Energa, po ewentualnym połączeniu z PGE będzie funkcjonowała pod dotychczasową nazwą, a jej siedziba pozostanie w Gdańsku.

gkpge_biuroPrasowe_site