Ze względu na charakter i wagę transakcji szczegóły wniosku nie będą podane do wiadomości publicznej, do czasu wystąpienia adekwatnych okoliczności. - Wierzymy, że otrzymamy zgodę na realizację tej transakcji. Nasz wniosek jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Oparty o rzetelne analizy. Wierzymy, że nasz sposób rozumienia integrującego się rynku energetycznego w Europie oraz związane z tym plany rozwojowe Grupy przekonają Urząd – powiedział Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna.

gkpge_biuroPrasowe_site