Ugoda jest wynikiem negocjacji dotyczących płatności kar umownych z tytułu nieosiągnięcia w terminie zakończenia realizacji budowy bloku 858 MW. Ugoda zamyka sprawę uregulowania roszczeń PGE w tym zakresie i w pełni zaspokaja poniesione straty i utracone korzyści. Strony nie ujawniają warunków ugody. - Od strony technicznej blok pracuje bez zarzutu osiągając moc maksymalną 910 MW – informuje Tadeusz Banasiak, Dyrektor Oddziału Elektrownia Bełchatów. Łukasz Witkowski Kierownik Komunikacji Zewnętrznej PGE Polska Grupa Energetyczna SA                                                                      

GK PGE Grupa Kapitałowa PGE jest największą Grupą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Ze względu na swoje znaczenie jest ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski. GK PGE to niekwestionowany lider pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%.

Działalność PGE Polska Grupa Energetyczna koncentruje się na następujących obszarach: Energetyce Konwencjonalnej, Energetyce Odnawialnej, Energetyce Jądrowej, Dystrybucji, Sprzedaży Detalicznej i Obrocie Hurtowym. Grupa zatrudnia ponad 46 tys. pracowników i posiada ok. 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2010 roku wyniosła ok. 53 TWh netto.

Największą przewagą konkurencyjną Grupy jest jej obecność w niemal całym łańcuchu wartości w energetyce (z wyjątkiem przesyłu energii, którym zajmuje się spółka PSE Operator S.A.). Jedną z najważniejszych zasad przyświecających Grupie Kapitałowej PGE jest zrównoważony rozwój.

gkpge_biuroPrasowe_site