Dzięki tej inwestycji elektrownia zwiększy produkcję energii elektrycznej obniżając emisję CO2. Wartość inwestycji wyniosła ok. 8 mln zł. Prace związane z wybudowaniem instalacji do współspalania biomasy z węglem brunatnym trwały 9 miesięcy, od września 2008 roku do końca maja 2009 roku. Budowa instalacji w Elektrowni Turów jest kolejnym projektem PGE Polskiej Grupy Energetycznej sprzyjającym zmniejszaniu emisji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. - Zdecydowaliśmy się na tę inwestycję ponieważ nasze analizy wykazały, iż wytwarzanie „energii zielonej” w procesie współspalania węgla brunatnego z biomasą, jest dla nas bardzo opłacalne. Ponadto zachętą do podejmowania podobnych inwestycji jest wsparcie finansowe ze strony państwa w postaci tzw. zielonych certyfikatów przyznawanych producentom energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - mówi Roman Walkowiak, Prezes Zarządu Dyrektor Generalny PGE Elektrowni Turów S.A. PGE Elektrownia Turów S.A. zbudowała instalację do podawania biomasy na bloki 5 i 6. Są to kotły fluidalne, które dają możliwość znacznie wyższego wykorzystania energii chemicznej zwartej w biomasie niż kotły pyłowe. Wydajność zabudowanej instalacji to 80 Mg biomasy na godzinę. Biomasa dostarczana będzie do elektrowni transportem samochodowym i magazynowana pod wiatą o pojemności 1200 Mg, co odpowiada dwudobowemu zapotrzebowaniu na biomasę ze strony PGE Elektrowni Turów S.A. Biomasa podawana będzie jedynie w okresach, kiedy prowadzone jest nawęglanie bloków tj. 3 razy w ciągu każdej zmiany, łącznie przez 12 godzin na dobę. Przewiduje się, iż w Elektrowni spalać się będzie maksymalnie 180 000 Mg biomasy (łącznie dla obu kotłów) pochodzenia leśnego oraz pochodzenia rolniczego. - Rozpoczęcie współspalania biomasy z węglem nie będzie miało wpływu na wielkość zakupu węgla brunatnego od PGE KWB Turów S.A. Zakupiona biomasa stanowi dodatkowe paliwo spalane oprócz węgla – wyjaśnia Roman Walkowiak. Inwestorem i właścicielem instalacji do współspalania biomasy w PGE Elektrowni Turów S.A. jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „ELTUR-SERWIS” Sp. z o.o. które jest w 100% własnością PGE Elektrowni Turów S.A.

gkpge_biuroPrasowe_site