PGE Elektrownia Bełchatów największa w Europie elektrownia na węgiel brunantny oraz Alstom, światowy lider w dziedzinie rozwiązań dla energetyki podpisały kontrakt na modernizację bloku nr 6 w Elektrowni Bełchatów. Alstom przeprowadzi tzw. retrofit czyli wymianę części elementów w istniejących urządzeniach na nowe, nowocześniejsze, umożliwiające wzrost wydajności, efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa. Retrofit bloku zapewni jego pracę zgodnie z wymaganiami dyrektywy UE 2001/80/WE. Będzie to możliwe dzięki obniżeniu poziomu emisji NOx do poziomu poniżej 50% obecnej emisji, zwiększenie mocy bloku o przeszło 20MW, podniesienie sprawności bloku do ponad 41%, zmniejszenie emisji CO2 o ponad 400 000 t/rok przy porównywalnej mocy bloku. Dodatkowym efektem modernizacji będzie poprawa dyspozycyjności oraz niezawodności, a także przedłużenie czasu eksploatacji bloku o 20 lat. „To bardzo ważna inwestycja zarówno dla PGE Elektrowni Bełchatów, jak i całej Polskiej Grupy Energetycznej. Pozwoli nam na znaczącą modernizację infrastruktury bloku 6 dzięki czemu wzrośnie nie tylko jej moc, sprawność, okres eksploatacji, ale co istotne ograniczona zostanie emisja NOx i CO2”, powiedział Krzysztof Domagała, prezes PGE Elektrowni Bełchatów. „Zdecydowaliśmy się na współpracę z Alstom ze względu na ogromną wiedzę i doświadczenie tej firmy w realizacji tego typu projektów. Ponadto Alstom to nasz sprawdzony partner, z którym współpracujemy od lat”      „Jest to nasz pierwszy duży zintegrowany projekt retrofitowy w Polsce, dlatego jesteśmy niezmiernie zaszczyceni, że otrzymaliśmy tą wyjątkową szansę” powiedział Philippe Joubert, Prezes Alstom Power. „W projekcie tym wykorzystana zostanie specjalistyczna wiedza i doświadczenie Alstom w zakresie techniki kotłowej, techniki turbinowej oraz zintegrowanych retrofitów na równi z naszą wiodącą pozycją w dziedzinie produkcji energii przyjaznej środowisku”. W 1997 PGE podpisała umowy z firmą Alstom na modernizację części niskoprężnych wszystkich turbin zainstalowanych w Elektrowni Bełchatów. Był to pierwszy krok w modernizacji mocy wytwórczych. Od tamtego czasu PGE kontynuuje swoją strategię modernizacji bloków 3–12,  aby spełnić wymagania dotyczące emisji stawiane przez dyrektywy UE, oraz by wydłużyć czas eksploatacji bloków.  Informacje o PGE Polska Grupa Energetyczna i PGE Elektrownia Bełchatów S. A. PGE Polska Grupa Energetyczna jest największą firmą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzania energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji. Przy całkowitej mocy zainstalowanej wynoszącej 4450 MW, PGE Elektrownia Bełchatów S.A. jest największą konwencjonalną elektrownią w Europie, a sam Bełchatów często nazywany jest stolicą polskiej energetyki. Elektrownia Bełchatów jest nowoczesnym i przyjaznym dla środowiska zakładem, spełniającym wszystkie wymogi i normy unijne. Jako pierwsza w Polsce otrzymała pozwolenie w zakresie „Zintegrowanego Zapobiegania i Ograniczania Zanieczyszczeń” (IPPC) potwierdzające zgodność z wymogami unijnej dyrektywy dotyczący IPCC. Będąc najtańszym i najbardziej wydajnym producentem energii elektrycznej w kraju, Elektrownia Bełchatów stanowi podstawę polskiej energetyki, stabilizującą krajowy rynek energetyczny. Od końca lat 90-tych Elektrownia Bełchatów wytwarza rocznie około 28 TWh energii elektrycznej, co daje około 20% udział w produkcji energii elektrycznej w kraju i zapewnia niekwestionowaną pozycję lidera polskiego rynku energetycznego. PGE Elektrownia Bełchatów S. A. stale unowocześnia i ulepsza technologie w zakresie produkcji energii Informacje o koncernie Alstom Alstom jest światowym liderem w dziedzinie energetyki oraz infrastruktury kolejowej oraz wyznacza wzorce w zakresie innowacyjnych i przyjaznych środowisku technologii. Alstom produkuje najszybszy pociąg oraz zautomatyzowane wagony metra o największej przepustowości na świecie, dostarcza zintegrowane rozwiązania w zakresie elektrowni budowanych „pod klucz” oraz urządzenia i usługi dla zróżnicowanych źródeł energii, obejmujących energię wodną, jądrową, gazową, węglową oraz wiatrową. Grupa zatrudnia 79000 pracowników w 70 krajach świata. W roku budżetowym 2007/2008 poziom zamówień wyniósł 23,5 miliarda Euro .  

gkpge_biuroPrasowe_site