Podstawowym celem niekomercyjnego konkursu jest wzmocnienie wizerunku przedsiębiorców i ich promocja poprzez nagradzanie najlepszych przykładów dobrych praktyk biznesowych w kontaktach zagranicznych. Obecny na ceremonii wręczenia honorowych wyróżnień Krzysztof Zalibowski, Prezes Zarządu PGE Electra SA, uznał zdobycie tak prestiżowego wyróżnienia za możliwe dzięki kadrze doświadczonych handlowców i powierzeniu firmie, w ramach Grupy Kapitałowej PGE, obszaru hurtowego obrotu energią elektryczną, paliwami i pochodnymi produktami rynku energii. Jury konkursu uwzględniło doświadczenie firmy, obecnej od 1998 roku w międzynarodowym handlu energią, duży wolumen obrotu energią elektryczną w działalności własnej i wysoką dynamikę przychodów w 2008 roku. Zwróciło uwagę na aktywność gospodarczą zależnej w 100 % spółki córki ELECTRA Deutschland GmbH w Hamburgu, za pośrednictwem której nawiązywane są kontakty handlowe z czołowymi graczami europejskiego rynku energii.  Komisja wysoko oceniła pozyskanie od urzędów regulacyjnych w Niemczech, Czechach i Słowacji stosownych koncesji i zezwoleń na prowadzenie obrotu energią elektryczną, a także bezpośrednie członkostwo w EFET – European Federation of Electricity Traders, Giełdzie Energii EEX w Lipsku, Giełdzie BlueNext w Paryżu i Platformie Climex w Utrechcie.  Uwzględniono także stosowanie przez spółkę standardowych umów handlowych oraz związane z nimi procedury zarządzania procesem obrotu energią elektryczną  i różnymi rodzajami ryzyka biznesowego.

gkpge_biuroPrasowe_site