Platforma Climex, wcześniej New Values, z siedzibą w Utrechcie została utworzona w roku 2003. Początkowo umożliwiała jedynie handel produktami środowiskowymi- tlenkiem azotu (NOx) na lokalnym rynku duńskim oraz Certyfikatami Pochodzenia energii „zielonej”. Począwszy od 2005 roku obszar działalności platformy Climex znacznie się powiększył i swoim zasięgiem objął handel uprawnieniami do emisji CO2 (EUA) oraz jednostkami poświadczonej redukcji emisji (CERs) na rynku spot.  

Obecnie platforma Climex oferuje zarówno handel uprawnieniami EUA oraz CER na rynku spot, jak również regularnie organizuje aukcje na uprawnienia EUA, CER i zweryfikowane jednoski redukcji (VER).

Dominika Tuzinek – Szynkowska Rzecznik Prasowy

gkpge_biuroPrasowe_site