Na spotkaniu przedstawiono projekt CCS (ang. Carbon Capture and Storage)Elektrowni Bełchatów. Prezentacja została przyjęta z dużym zainteresowaniem, czego dowodem były liczne pytania uczestników dotyczące zagadnień technologicznych samego procesu wychwytywania CO2, jak również geologicznego składowania. Dużo uwagi poświęcono przygotowywanej kampanii informacyjnej i planowanym konsultacjom społecznym związanym z realizacją projektu CCS Elektrowni Bełchatów. Następnie przedstawiciele PGE S.A: Tomasz Zadroga - Prezes Zarządu, Zygmunt Mozer - Wicedyrektor Departamentu Badań i Rozwoju i przedstawiciele PGE Elektrowni Bełchatów S.A.: Krzysztof Domagała - Prezes Zarządu, Bolesław Cirkos - Członek Zarządu, Dyrektor Strategii i Rozwoju, Marzena Gurgul - Główny Specjalista ds. Monitoringu Rzeczowo-Finansowego wzięli udział w obradach Advisory Council ETP ZEP, podczas których projekt CCS Elektrowni Bełchatów został przedstawiony przez Prezesa PGE S.A. Tomasza Zadrogę. Pierwsza faza projektu zakłada zbudowanie instalacji pilotażowej przy istniejącym bloku nr 12 w Elektrowni Bełchatów. Uruchomienie instalacji spodziewane jest w połowie 2011 roku. Zebrane doświadczenia zostaną następnie wykorzystane w czasie budowy i eksploatacji instalacji demonstracyjnej CCS przy nowym bloku o mocy 858 MW, która ma zostać uruchomiona w 2015 roku. Na tym samym posiedzeniu Prezes Zadroga został przyjęty do Advisory Council, który tworzą przedstawiciele kluczowych europejskich firm energetycznych, geologicznych, placówek naukowo-badawczych i organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska.

gkpge_biuroPrasowe_site