- Pana Henryka Majchrzaka na stanowiska Wiceprezesa Zarządu ds. Wytwarzania; - Pana Pawła Urbańskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji i Rozwoju; - Pana Adama Cichockiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Zasobów Ludzkich; - Pana Wojciecha Topolnickiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych. Równocześnie Rada Nadzorcza podjęła uchwały o unieważnieniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa ds. Handlu i Dystrybucji.   Marcin Zieliński Przewodniczący Rady Nadzorczej PGE Polskiej Grupy Energetycznej

gkpge_biuroPrasowe_site