W opinii agencji Moody’s utrzymanie oceny Grupy na wysokim poziomie odzwierciedla jej wiodąca pozycję na polskim rynku energetycznym, wspartą przez dobre wyniki oraz wysoką płynność finansową, dodatkowo wzmocnioną dzięki sprzedaży należących do PGE 21,85 % udziałów w spółce Polkomtel S.A. Agencja Moody’s zaznaczyła również wyznaczenie Grupy PGE na realizatora programu budowy pierwszych polskich elektrowni jądrowych. W ocenie agencji Moody’s PGE w dalszym ciągu będzie utrzymywać swoją pozycję rynkową a zdolności finansowe Grupy pozwalają na skuteczną realizację programu inwestycyjnego, co znajduje wyraz w stabilnej perspektywie oceny ratingowej.

Agencja Fitch Ratings opublikowała natomiast cykliczny raport o Spółce (tzw. „credit update”). Fitch w swoim raporcie również podkreśla dominującą pozycję PGE na polskim rynku energetycznym, sprzedaż udziałów w spółce Polkomtel S.A. zapewniającą dodatkowe środki na realizację inwestycji oraz widoczne efekty uporządkowania struktury Grupy PGE w wyniku wdrożenia programu konsolidacji i zwiększenia udziałów PGE w kluczowych spółkach zależnych.

Agencja Fitch zwraca także uwagę na spodziewane polepszenie wyników w efekcie uruchomienia nowego bloku 858 MW w Elektrowni Bełchatów. Ocena ratingowa przyznana PGE przez agencję Fitch jest na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną - potwierdzenie ratingu miało miejsce w sierpniu br. Łukasz Witkowski Kierownik Komunikacji Zewnętrznej PGE Polska Grupa Energetyczna SA                                                                      

GK PGE Grupa Kapitałowa PGE jest największą Grupą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Ze względu na swoje znaczenie jest ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski. GK PGE to niekwestionowany lider pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%.

Działalność PGE Polska Grupa Energetyczna koncentruje się na następujących obszarach: Energetyce Konwencjonalnej, Energetyce Odnawialnej, Energetyce Jądrowej, Dystrybucji, Sprzedaży Detalicznej i Obrocie Hurtowym. Grupa zatrudnia ponad 46 tys. pracowników i posiada ok. 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2010 roku wyniosła ok. 53 TWh netto.

Największą przewagą konkurencyjną Grupy jest jej obecność w niemal całym łańcuchu wartości w energetyce (z wyjątkiem przesyłu energii, którym zajmuje się spółka PSE Operator S.A.). Jedną z najważniejszych zasad przyświecających Grupie Kapitałowej PGE jest zrównoważony rozwój.

gkpge_biuroPrasowe_site