Decyzja Zarządu otwiera drogę do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy, a następnie realizacji inwestycji. Ogłoszenie przetargu powinno nastąpić w przeciągu kilku tygodni. Mając na uwadze planowane uruchomienie przetargu na wybór wykonawcy inwestycji oraz aktualne uwarunkowania gospodarcze, Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna SA ponownie przeanalizował założenia projektu budowy nowych bloków energetycznych w PGE Elektrowni Opole. Projekt Inwestycyjny Opole 5&6 zakłada budowę na terenie Elektrowni Opole dwóch nowych bloków energetycznych o mocy 800-900 MW każdy, z kotłami pyłowymi na parametry ultranadkrytyczne. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych dostępnych technologii sprawność bloków wyniesie min. 45% netto. Wysoka sprawność pozwoli emitować ok. 20% mniej CO2 na MWh w porównaniu do bloków eksploatowanych obecnie. Bloki będą  przystosowane do zabudowy w przyszłości instalacji wychwytywania CO2, a następnie jego transportu i składowania (Elektrownia CCS Ready). Bloki będą wyposażone w instalacje umożliwiające redukcję emisji tlenków siarki, azotu i pyłu do poziomu znacznie poniżej obecnych i spodziewanych norm. Budowa nowych bloków w Elektrowni Opole zagwarantuje stabilność dostaw energii dla prężnie rozwijającego się regionu Dolnego Śląska. Harmonogram projektu zakłada przekazanie bloków do komercyjnej eksploatacji w 2015 roku.

gkpge_biuroPrasowe_site