Rozmowy z kandydatami zostaną przeprowadzone w okresie 3.06-20.06. 2008 roku. Zastrzega się prawo do zmiany terminów przesłuchań.

Marcin Zieliński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

gkpge_biuroPrasowe_site