Uprawnieni akcjonariusze powinni posiadać ze sobą ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport ) oraz numer rachunku bankowego, na który zostaną przelane środki pieniężne. Informacja przekazana za serwisem internetowym DI BRE Banku (http://www.breinwest.com.pl/wid,13861239,wiadomosc.html ). W przypadku pytań prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny z Punktem Obsługi Klienta DI BRE Banku w Łodzi, tel. (0-42) 272 21 81.

gkpge_biuroPrasowe_site