Pozytywna opinia dotyczy dodatkowych uprawnień do emisji z krajowej rezerwy w liczbie 4.812.746 uprawnień do końca okresu rozliczeniowego 2008-2012 dla instalacji Elektrowni Bełchatów należącej do PGE GiEK SA. Jak czytamy w uzasadnieniu: Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności Elektrownia Bełchatów należy do sektora elektrowni zawodowych. Na podstawie rzeczywistej wielkości emisji CO2 z tej instalacji w latach 2008-2010, planowanej produkcji energii elektrycznej z całej elektrowni i w nowym bloku energetycznym 858 MWe w latach 2011-2012, a także wskaźnika emisyjności produkcji w tym bloku, wielkość zapotrzebowania Elektrowni Bełchatów na dodatkowe uprawnienia do emisji z krajowej rezerwy na czas do końca okresu rozliczeniowego 2008-2012, ponad wielkość przydziału ujętą w KPRU, została określona na poziomie 6.628.300 uprawnień, co odpowiada liczbie uprawnień, o którą prowadzący instalację ubiega się w rozpoznawanym wniosku(…) Biorąc pod uwagę wszystkie wskazane okoliczności, przydział dodatkowych uprawnień do emisji CO2 z krajowej rezerwy dla Elektrowni Bełchatów, związany z dokonaną zmianą w tej instalacji i wzrostem jej zapotrzebowania na uprawnienia do emisji ponad wielkość określoną w KPRU, powinien wynieść 4.812.746 uprawnień do końca okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym oczekujemy na decyzję Marszałka Województwa Łódzkiego w powyższej sprawie. Z poważaniem Beata Nawrot-Miler Rzecznik prasowy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA   PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna to jeden z sześciu koncernów wchodzących w skład największej grupy energetycznej w kraju – Polskiej Grupy Energetycznej. Przedmiotem działalności spółki jest wydobywanie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. PGE GiEK SA składa się z centrali i 11 oddziałów, które znajdują się na terenie ośmiu województw naszego kraju. Są to kopalnie węgla brunatnego, elektrownie konwencjonalne oraz elektrociepłownie. Centrala spółki znajduje się w Bełchatowie. W skład aktywów Grupy Kapitałowej PGE zarządzanych przez PGE GiEK SA wchodzi także PGE Elektrownia Opole SA, która w najbliższej przyszłości także stanie się integralną częścią PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna.  Spółka jest liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego, jej udział w rynku wydobywczym tego surowca stanowi 76% krajowego wydobycia, a także największym wytwórcą energii elektrycznej -  wytwarza ok. 40 proc. krajowej produkcji energii elektrycznej. Dostarcza na rynki lokalne blisko  25 mln GJ ciepła. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA zatrudnia łącznie ponad 22 tys. pracowników. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 6.511.612.360,00 zł

gkpge_biuroPrasowe_site