Ranking prezentuje firmy z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, które odgrywają największa rolę w gospodarce naszej części kontynentu. W czołówce rankingu dominują przedstawiciele branży energetycznej i paliwowej.

Ranking powstał w oparciu o dane finansowe firm z Europy Środkowej i wschodniej, które zostały zebrane i zweryfikowane przez ekspertów z firmy Coface. W przypadku grup kapitałowych podawano wyniki skonsolidowane wszystkich spółek będących w grupie, co pozwoliło pokazać rzeczywistą siłę liderów regionu.

gkpge_biuroPrasowe_site