Jak podkreślił Maciej Wośko, redaktor naczelny „Gazety Bankowej”, Polski Kompas 2021 dla prezesa Wojciecha Dąbrowskiego to „efekt odważnego rozpoczęcia procesu zielonej transformacji w polskiej energetyce, bezkompromisowego komunikowania zagrożeń i potrzeb oraz inwestycje, które na zawsze zmienią źródła wytwarzania energii w Polsce”.

Grupa PGE jest jedną z pierwszych firm w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, która podjęła wyzwanie osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Jesteśmy świadomi wyzwań, jakie stoją przed polską energetyką i gospodarką. Mamy konkretny plan działań dla Grupy PGE, aby temu sprostać. Już dziś konsekwentnie realizujemy strategię wielkich inwestycji w zieloną energię, która doprowadzi do gruntownej zmiany sektora energetycznego w naszym kraju. W naszej działalności dobro polskiej gospodarki jest dla nas najważniejsze i ten Polski Kompas będzie zawsze nam ten kierunek wyznaczał – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE podczas Gali Polski Kompas 2021.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem energetycznym w Polsce. W ciągu dekady działalność PGE opierać się będzie na wytwarzaniu energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, produkcji ciepła w oparciu o niskoemisyjny gaz, niezawodnej dystrybucji energii elektrycznej i przyjaznej klientowi obsłudze sprzedaży. Do 2030 roku Grupa PGE przeznaczy na inwestycje ok. 75 mld złotych.  Już dzisiaj PGE „prowadzi w zielonej zmianie” będąc liderem w produkcji energii ze źródeł odnawialnych i procesie budowy morskich farm wiatrowych.

Redaktor Maciej Wośko wręczając nagrodę podkreślił szczególną rolę PGE w przeprowadzaniu sprawiedliwej i zarazem odpowiedzialnej transformacji, z szacunkiem do ludzi – tysięcy pracowników sektora energetyczno-wydobywczego oraz z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego milionów Polaków.

Polski Kompas to rocznik wydawany przez Grupę Medialną Fratria, wydawcy miesięcznika ekonomicznego „Gazeta Bankowa”. Co roku znajdują w nim miejsce publikacje przygotowane przez uczestników rynku i osoby bezpośrednio zaangażowane w kreowanie polityki gospodarczej Polski, a także ekonomistów, analityków i dziennikarzy ekonomicznych. Premierze rocznika towarzyszy wręczenie nagród firmom i osobom, które w danym roku szczególnie przyczyniły się do rozwoju polskiej gospodarki.

gkpge_biuroPrasowe_site