Uzgodnione porozumienie pozwoli na ujednolicenie polityki kadrowo – płacowej w Oddziałach Spółki PGE Energia Odnawialna S.A. 

Jednym z elementów porozumienia jest wycofanie upoważnień udzielonych Komitetowi Protestacyjno-Strajkowemu Grupy Kapitałowej PGE do realizacji dialogu społecznego w ramach sporów zbiorowych.

Porozumienie zakłada również prowadzenie konstruktywnego dialogu wspierającego PGE Energia Odnawialna w realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii w ramach nowej Strategii Grupy PGE.

PGE zachęca związkowców z innych spółek do prowadzenia rozmów na poziomie pracodawców, czyli poszczególnych spółek i oddziałów Grupy PGE.

Podpisane porozumienie pokazuje, że łatwiej jest wtedy o konstruktywny dialog, ponieważ każda spółka posiada specyficzny zakres działalność oraz strukturę organizacyjną i procedury.

gkpge_biuroPrasowe_site