Miejsce w pierwszej dziesiątce rankingu największych firm Europy Środkowo-Wschodniej jest potwierdzeniem, że PGE jest jednym z najbardziej stabilnych przedsiębiorstw na polskim rynku. PGE uplasowała się także na najwyższej pozycji z przedsiębiorstw z polskiej branży energetycznej, co jednoznacznie pokazuje, że nasza pozycja lidera krajowego rynku energii stale się umacnia – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna.

Ranking Coface został przygotowany już po raz 15. Prezentuje 500 przedsiębiorstw i grup kapitałowych z regionu Europy Środkowo - Wschodniej, które zanotowały największe obroty w 2019 roku. Analizie poddane zostają także struktura sektorowa, zmiany rentowności i zatrudnienia oraz kondycja rynków, na których działają.

PGE jest największym przedsiębiorstwem energetycznym w Polsce i liderem krajowej transformacji. Wytwarza ok. 40 proc. energii w Polsce, zapewniając dostawy energii elektrycznej do ponad 5,4 mln klientów. Ciepło pochodzące z elektrociepłowni Grupy trafia do blisko 2 mln klientów. W nowej strategii Grupy, PGE założyła cel osiągnięcia neutralności klimatycznej Grupy do 2050 roku. W tym celu PGE będzie realizować ambitny program budowy morskich i lądowych farm wiatrowych, fotowoltaiki oraz magazynów energii.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych. Na Grupę Kapitałową PGE składa się kilkadziesiąt spółek, wśród których najważniejszymi są: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGE Energia Ciepła, PGE Dystrybucja, PGE Obrót, PGE Energia Odnawialna oraz PGE Baltica odpowiedzialna za budowę farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. W skład Grupy wchodzą ponadto spółki świadczące na jej rzecz konkretne usługi, m.in. PGE Systemy (obsługa IT) oraz PGE Synergia (obsługa księgowo-kadrowa).

gkpge_biuroPrasowe_site