Grupa PGE, jako największy producent energii elektrycznej i ciepła w Polsce, jest jednocześnie największym producentem zielonej energii w kraju. Celem Grupy jest dalszy rozwój w zielonym kierunku, dlatego PGE inwestuje w odnawialne źródła energii, realizując m.in. projekt budowy farm wiatrowych na morzu, planując rozwój energetyki wiatrowej na lądzie oraz inwestując w panele fotowoltaiczne.

Większość inwestycji w aktywa konwencjonalne w ostatnich latach miała na celu redukcję wpływu środowiskowego tych jednostek w sposób bezpośredni poprzez budowę instalacji odsiarczania, odazotowania i odpylania oraz pośrednio poprzez modernizacje poprawiające efektywność wytwarzania. Grupa PGE ma także duży wkład w realizację Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Uboczne produkty spalania stanowią cenny surowiec wykorzystywany w różnych gałęziach przemysłu, w tym najpowszechniej w sektorze budowlanym.

Organizację odpowiedzialną społecznie i konsekwentnie realizującą cele biznesowe budują kompetentni, doświadczeni i zaangażowani pracownicy Grupy PGE. W tym roku Grupa po raz kolejny znalazła się w pierwszej dziesiątce najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce w rankingu Randstad Employer Brand. PGE została także liderem tego rankingu wśród firm z branży energetycznej.

PGE aktywnie zaangażowała się w walkę z epidemią Covid-19. Grupa przekazała 17 szpitalom w całej Polsce, wskazanym przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych, łącznie 5 mln złotych. Blisko 100 pracowników było zaangażowanych we wsparcie obsługi Infolinii NFZ. Wolontariusze PGE także zaangażowali się w pomoc seniorom i Powstańcom Warszawskim, którym firma przekazała m.in. środki do dezynfekcji i obiady. PGE włączyła się ponadto w ogólnopolskie akcje społeczne #zostańwdomu oraz #MAPdlaPolaków. Grupa PGE zadbała także o bezpieczeństwo swoich pracowników, wyposażając ich w potrzebne środki ochronne oraz bezpiecznie organizując ich pracę.

Pracownicy Grupy Kapitałowej PGE, których jest blisko 42 tysiące, postanowili pomóc teraz także polskiej gospodarce, promując i polecając sobie nawzajem krajowe towary i usługi. Grupa Kapitałowa PGE zdecydowała się wesprzeć tę inicjatywę i nadać jej ogólnopolski wymiar organizując kampanię społeczną pod hasłem „Polskie – kupuję to!”. Celem kampanii jest zachęcanie Polaków do wybierania rodzimych produktów i usługodawców, a także wspierania instytucji kultury.

Społeczne zaangażowanie pracowników, ich wrażliwość i odpowiedzialność są kluczowe dla działalności Grupy PGE. Po raz trzeci PGE została Liderem Społecznej Odpowiedzialności zajmując pierwsze miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm w kategorii paliwa, energetyka i wydobycie. Cieszy nas piąta pozycja w klasyfikacji generalnej Rankingu, w którym badana jest jakość zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu  PGE Polska Grupa Energetyczna.

Firma kładzie też duży nacisk na jakość relacji z klientami. Stale pracuje nad niezawodnością dostaw i wprowadza coraz efektywniejsze mechanizmy ograniczające przerwy w dostawach energii. Nieustannie modernizuje infrastrukturę sieciową, dzięki czemu podnosi parametry jakościowe dostarczanej energii elektrycznej.

Grupa PGE tak buduje swoją pozycję na rynku, by kwestie biznesowe uwzględniały aspekt społeczny. Oznacza to stałe podtrzymywanie dobrych relacji z otoczeniem, w oparciu o zaufanie i otwartość, poprzez aktywny dialog z interesariuszami.

Ranking Odpowiedzialnych Firm powstaje na podstawie analizy zaangażowania polskich przedsiębiorstw w działalność CSR. Organizatorem rankingu jest Koźmiński Business Hub, a partnerem merytorycznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Za jego weryfikację odpowiada firma Deloitte.

gkpge_biuroPrasowe_site