Biało-Czerwona – towarzyszy Polakom w najważniejszych momentach. Była z narodem polskim przy narodzinach niepodległości, kibicuje Polakom podczas igrzysk i zawodów sportowych. Jest obecna przy rocznicach, uroczystościach i świętach. Wspiera przy pokonywaniu ludzkich granic i jest świadkiem, gdy Polacy ustanawiają nowe rekordy. Jest obecna w chwilach triumfu i dodaje otuchy w momentach trudu. Flaga Rzeczypospolitej jednoczy i przypomina o sile narodu polskiego.

Flaga Rzeczypospolitej jest symbolem, który od stuleci jednoczy nasz naród. Biel i czerwień są odwzorowaniem naszej historii i symbolizują wartości, jakie na przestrzeni wieków charakteryzowały naród polski, jak lojalność, szlachetność, odwaga, waleczność i  poświęcenie. Zachęcam wszystkich Polaków do uczczenia Dnia Flagi i wywieszenia naszych narodowych barw – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest od 2004 roku. Biel i czerwień zostały uznane oficjalnie za barwy narodowe 7 lutego 1831 r. przez Sejm Królestwa Polskiego. Jednak po raz pierwszy w charakterze barw narodowych biały i czerwony zostały zaprezentowane już w 1792 r. W trakcie obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, kobiety przystroiły swoje białe suknie czerwonymi wstęgami, a mężczyźni przepasali się szarfami w kolorze białym i czerwony. Wybór bieli i czerwieni na barwy narodowe nie jest przypadkowy. Towarzyszą one Polsce i Polakom już od średniowiecza, kiedy oficjalnym symbolem Rzeczypospolitej była chorągiew z białym orłem na czerwonym tle. Pierwszą manifestacją, w czasie której użyto biało-czerwone flagi, był pochód w Warszawie w 1916 r. z okazji 125. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Po odzyskaniu niepodległości, 1 sierpnia 1919 r., Sejm Ustawodawczy uchwalił ustawę o godłach i barwach narodowych, której tekst brzmiał: „Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolory biały i czerwony, w podłużnych   pasach, równoległych, z których górny ˗ biały, dolny zaś ˗ czerwony.” Po dwudziestu latach wolności, polska flaga zniknęła z przestrzeni publicznej, a jej używanie było karane. Mimo wszystko, przez cały okres okupacji i wojny, polskie barwy narodowe podtrzymywały Polaków na duchu i dodawały im siły do walki.

Fundacja PGE prowadzi działania społeczne m.in. nastawione na edukację i pielęgnowanie pamięci historycznej. W 2021 roku  zakupiła i przekazała do Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego zbiór oryginalnych dokumentów konspiracyjnych Armii Krajowej z lat 1943-1944. Jest także mecenasem Wirtualnego Muzeum Polskiego Państwa Podziemnego. Fundacja PGE prowadzi również projekt „Tablice Pamięci”, którego celem jest przywrócenie pamięci o Tablicach Tchorka upamiętniających miejsca egzekucji Polaków w czasie II Wojny Światowej.

gkpge_biuroPrasowe_site