Podtrzymujemy zdanie, że inwestycja, którą planuje spółka New Cogen po dokapitalizowaniu przez Miasto, jest zbędna i będzie stanowić nieuzasadnione obciążenie finansowe dla Miasta. W Szczecinie nie ma potrzeby budowy kolejnej elektrociepłowni - istniejące i niedawno zmodernizowane jednostki ciepłownicze PGE, czyli biomasowa EC Szczecin i kogeneracyjna EC Pomorzany, posiadają duże rezerwy, które byłyby w stanie wygenerować ciepło dla miasta i  w pełni zabezpieczyć jego zapotrzebowanie. Pełne wykorzystanie jednostek PGE miałoby korzystny wpływ na poprawę parametrów pracy oraz ekonomikę produkcji i jednocześnie nie wymagałoby żadnych dodatkowych nakładów ze strony Miasta Szczecin.

Podtrzymujemy stanowisko, że węglowa ciepłownia Dąbska powinna zostać wygaszona z uwagi na jej wysoką emisyjność i szkodliwość dla Miasta. Ciepłownia Dąbska, po realizacji planowanej inwestycji, nadal w 85 proc. będzie produkować ciepło i energię elektryczną z węgla, co jest niekorzystne dla Mieszkańców Miasta. Po inwestycji, produkcja z gazu będzie wynosić tylko 15 proc. Dlatego nie jest to inwestycja ekologiczna – tak jak chcieliby ją widzieć włodarze miasta. Jest to tylko sposób na uniknięcie spełnienia kosztownych wymagań dotyczących ograniczenia emisji. Inwestycja ta nie poprawi w żaden sposób jakość powietrza w mieście, a jedynie pozwoli spółce New Cogen na zaoszczędzenie milionów złotych kosztem zdrowia mieszkańców Szczecina.

PGE Polska Grupa Energetyczna przez lata prowadziła ogromne inwestycje w redukcję emisji w szczecińskich elektrociepłowniach. PGE zainwestowała ponad 450 mln zł w budowę bloku biomasowego EC Szczecin oraz ponad 220 mln zł w modernizację EC Pomorzany. Niestety dotychczasowa polityka szczecińskiego dystrybutora ciepła - firmy SEC, należącej do niemieckiego koncerny energetycznego E-ON, polegała na permanentnym zmniejszeniu wykorzystywania ciepła produkowanego przez elektrociepłownie PGE na rzecz Ciepłowni Dąbska.

Podtrzymujemy stanowisko, że decyzja Radnych Miasta Szczecin jest niekorzystna dla Mieszkańców.

gkpge_biuroPrasowe_site