Porozumienie zostało podpisane pomiędzy Komisją Międzyzakładową Organizacji Międzyzakładowej nr 2897 NSZZ „Solidarność”, działającą w PGE Systemy S.A. a Pracodawcą.

Strona społeczna uznała rozpoczęte przez zarząd spółki działania restrukturyzacyjne firmy, w tym Program Dobrowolnych Odejść i zwolnienia grupowe. Natomiast pracodawca podjął rozmowy z pełną reprezentacją strony społecznej w sprawie uwzględnienia czynników rodzinnych i społecznych podczas dokonywania zwolnień grupowych – mówi Piotr Skrzyński, wiceprezes zarządu PGE Systemy S.A.

Strony porozumiały się także odnośnie dopracowania zasad dialogu społecznego w PGE Systemy oraz prowadzenia w przyszłości rozmów na linii związki zawodowe – pracodawca. 

gkpge_biuroPrasowe_site