Projekt stanowi kontynuację współpracy i opieki nad grupą kombatantów, zasłużonych dla Ojczyzny, w tym osób pozostających często w bardzo trudnej sytuacji materialnej, samotnych, zapomnianych przez środowisko, pozbawionych właściwej opieki i pozostających na marginesie życia społecznego. Jest to ostatnia szansa, aby wspomóc przywracanie pamięci o nich i zrekompensowanie im lat zapomnienia. Pomoc kombatantom, szczególnie żołnierzom i sanitariuszkom walczącym w Powstaniu Warszawskim, jest nie tylko istotna, ale powinna być naturalną potrzebą w ramach wdzięczności i szacunku dla czynów przez nich dokonanych. Dlatego cieszymy się, że możemy wraz z Fundacją PGE i PGE Polską Grupą Energetyczną realizować program, tak potrzebny bohaterom naszej przyszłości – mówi Hanna Nowakowska, prezes fundacji Cultura Memoriae.

Podobnie jak w ubiegłym roku, beneficjentem programu „Bohaterowie naszej przyszłości” mogły zostać osoby, które brały udział w walkach powstańczych w Warszawie w okresie od 1 sierpnia 1944 do 2 października 1944 roku w ramach walki z niemieckim okupantem. Mogły to być zarówno czynni uczestnicy walk, jak i osoby wspierające walczących, czyli członkowie ruchu oporu działający w ramach struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Tym samym każda z osób zgłaszających się do udziału w programie musiała posiadać uprawnienia kombatanckie z tytułu udziału w Powstaniu Warszawskim przyznane decyzją Szefa UdSKiOR zgodnie z ustawą z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub na podstawie wcześniej obowiązujących ustaw.

Świadczenie przyznane Powstańcom jest jednorazowe i bezzwrotne, jednocześnie nie nakłada na Powstańców żadnych dodatkowych zobowiązań. Tegoroczne wsparcie wzrosło z 850 zł do 1400 zł.

Jesteśmy największą firmą energetyczną w kraju i jednym z liderów polskiej gospodarki, dlatego niezwykle ważne jest dla nas prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny, w tym wspieranie projektów, których celem jest pielęgnowanie pamięci o przeszłości. To nasz obowiązek, ale i ogromny zaszczyt, wspierać ludzi, którzy zapisali tak piękne karty polskiej historii – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Ubiegłoroczna edycja programu „Bohaterowie naszej przyszłości” spotkała się z pozytywnym odzewem w środowisku Powstańców, którzy przesłali na adres Fundacji PGE oraz Operatora wiele wzruszających listów z podziękowaniami. Wielokrotnie powtarzała się w nich informacja, że przyznanie świadczenie uzupełniło ich domowy budżet pomagając zaspokoić bieżące potrzeby. Równie istotna była dla Beneficjentów pamięć i zainteresowanie ich historią i obecną sytuacją życiową, na którą odpowiedzią było przyznane świadczenie.

Program „Bohaterowie naszej przyszłości” realizowany jest we współpracy z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Związkiem Powstańców Warszawy oraz Światowym Związkiem Żołnierzy AK Okręg Warszawa.

Fundacja PGE jest jednym z filarów zaangażowania społecznego PGE Polskiej Grupie Energetycznej, prowadząc działalność grantodawczą oraz autorskie programy społeczne. Partnerem akcji „Bohaterowie naszej przyszłości” jest Fundacja Cultura Memoriae, która od wielu lat realizuje z sukcesami swą misję organizując wsparcie dla kombatantów poprzez wolontariat i działania socjalno-pomocowe.

Program „Bohaterowie naszej przyszłości” realizowany jest od 2018 r. i jest kolejnym wspólnym projektem Fundacji PGE i Fundacji Cultura Memoriae. W latach 2016-2018, w ramach trzech edycji akcji „Paczka dla Kombatanta”, staraniem obu Fundacji do środowiska kombatantów trafiło w sumie 1500 świątecznych paczek.

gkpge_biuroPrasowe_site