Warunkiem udziału w konkursie  było sfotografowanie się z jednym z pomników profesora Koniecznego w tle. Jury oceniało aż 67 nadesłanych prac. Ich autorzy wykazali się pomysłowością i niekonwencjonalnym podejściem do tematu. I miejsce zdobyła praca pt. "Stańczyk & Stańczyk” wykładowcy Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – doktora Jerzego Stańczyka.

Ze względu na wysoki poziom prac konkursowych, jury postanowiło przyznać dwa drugie i dwa trzecie miejsca. II miejsce zajęli ex aequo: Manuela Przytuła (Krasnobród) - "Hetman w okularach" oraz Paweł Lipski (Warszawa) za pracę "Rendez-vous z Nike". III miejsce ex aequo otrzymali: Magdalena Kais - Włudarczyk (Łódź) za pracę "Hetman z wieży" oraz Dobrosław i Jan Samulak (Zamość) za pracę pt.: "Tacierzyństwo i Macierzyństwo".

Uroczystość podsumowania konkursu odbyła się w "Galerii Rzeźby prof. Mariana Koniecznego" w Zamościu, gdzie znajduje się obecnie wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac.

 

gkpge_biuroPrasowe_site