Porozumienie przewiduje m.in. organizowanie wspólnych seminariów i konferencji służących wymianie doświadczeń i promocji własnych osiągnięć, organizowanie praktyk studenckich oraz staży, a także korzystanie z pomocy przy organizacji kursów szkoleniowych i studiów podyplomowych. Umowa obejmuje współpracę w dziedzinie energetyki, ciepłownictwa, ochrony środowiska, ekonomii, rachunkowości, organizacji i zarządzania oraz prawa. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony i będzie realizowane m.in. w Elektrociepłowni Rzeszów, jednym z oddziałów spółki.

Pod koniec czerwca PGE GiEK S.A. podpisała również list intencyjny z powiatem gryfińskim w zakresie objęcia patronatem klas technikum elektrycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Szczegółowe zasady współpracy określać będzie odrębna umowa, która zostanie zawarta z początkiem roku szkolnego 2014/2015.

W gronie uczelni z którymi współpracuje PGE GiEK SA są obecnie: Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Łódzki oraz Politechniki w Łodzi, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i Opolu oraz dwie szczecińskie uczelnie - Akademia Morska i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

gkpge_biuroPrasowe_site