Europejski Program Biznesowo-Parlamentarny jest unikalną inicjatywą podjętą przez Stowarzyszenie IABP (International Association of Business and Parliament). Celem tego Programu jest rozszerzenie wiedzy decydentów - członków i urzędników Parlamentu Europejskiego, na temat rzeczywistych, biznesowych i gospodarczych warunków działania przedsiębiorstw w różnych dziedzinach gospodarki w krajach Unii Europejskiej. Bliższe informacje na temat Europejskiego Programu Biznesowo- Parlamentarnego można znaleźć na stronie internetowej: www.businessandparliament.eu.  Program ten pozwala na budowę relacji pomiędzy biznesowymi uczestnikami Programu a przedstawicielami Parlamentu Europejskiego. Program ma pomóc w lepszym zrozumieniu zasad funkcjonowania firm oraz specyfiki danego sektora wśród osób bezpośrednio stanowiących prawo unijne. Jednocześnie PGE ma możliwość np. zapoznania się z praktyczną stroną funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, w tym w obszarach szczególnie interesujących dla PGE.  Realizacja Programu odbywa się w formie sesji warsztatowych lub tzw. okrągłych stołów oraz spotkań tematycznych z wybranymi przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, w tym też w Polsce. Stanowi to dużą szansę na promowanie pozytywnego wizerunku PGE na forum międzynarodowym.

gkpge_biuroPrasowe_site