Global Compact to wspieranie idei społecznej odpowiedzialności biznesu, dzięki czemu biznes włączony zostaje w rozwiązywanie problemów stawianych przez globalizację. W kooperacji z innymi partnerami życia społecznego, sektor prywatny wspiera Global Compact w realizacji wizji zrównoważonego wzrostu światowej gospodarki. Idea Global Compact po raz pierwszy przedstawiona została podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos 31 stycznia 1999 r przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana.

Stanowiła wezwanie skierowane do przedstawicieli świata biznesu, aby w swojej działalności kierowali się 10 podstawowymi zasadami z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Zasady te wynikają z tak fundamentalnych dokumentów, jak m.in. "Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka", "Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy o Fundamentalnych Zasadach i Prawach w Pracy", "Deklaracji z Rio o Środowisku Naturalnym i Rozwoju" oraz "Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji".

Inauguracja działalności Global Compact w Polsce oraz powołanie Komitetu Sterującego, w skład którego wchodzą firmy międzynarodowe działające w Polsce oraz rodzime firmy polskie miała miejsce 11 kwietnia 2001 r. Misją Komitetu jest propagowanie zasad Global Compact wśród polskiego biznesu oraz zaangażowanie polskiego biznesu w prace Komitetu. Zaangażowanie w Global Compact niesie za sobą dużą odpowiedzialność, ale także szerokie korzyści m.in. wymianę doświadczeń z podobnie zorientowanymi przedsiębiorstwami i organizacjami, zacieśnianie kontaktów z innymi przedsiębiorstwami, instytucjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi, pracowniczymi i międzynarodowymi oraz współpracę z agendami ONZ, jak również zwiększanie możliwości rozwoju przedsiębiorstwa poprzez włączenie wymiaru społecznego do wizji firmy poprzez stosowanie odpowiedzialnych społecznie strategii i praktyk.

Więcej informacji na stronie: www.globalcompact.org.pl

gkpge_biuroPrasowe_site