Celem panelu była promocja energii odnawialnej, wymiana doświadczeń oraz prezentacja możliwości współpracy polsko-hiszpańskiej. W Konferencji wzięli udział m.in: Waldemar Pawlak, wicepremier i minister gospodarki, Marcelino Iglesias, prezydent Aragonii, Maciej Nowicki, minister środowiska, Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego, Danuta Jabłońska, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego i Marek Nawara, marszałek województwa małopolskiego.

Dominika Tuzinek-Szynkowska

rzecznik prasowy PGE SA

gkpge_biuroPrasowe_site