Perły Polskiej Gospodarki to coroczne zestawienie polskich firm przygotowywane przez redakcję magazynu POLISH MARKET przy współpracy merytorycznej Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji, Instytutu Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Warunkiem koniecznym zakwalifikowania się do kategorii „Perły Wielkie” było osiągnięcie w roku rozrachunkowym przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi w wysokości co najmniej jednego miliarda złotych. Procedura klasyfikacji przedsiębiorstw oparta była o analizę wartości wskaźników charakteryzujących kondycję finansową przedsiębiorstwa w czterech aspektach: płynności finansowej, sprawności działania, rentowności oraz zadłużenia. Uroczysta gala wręczenia „Pereł Polskiej Gospodarki” odbyła się 7 listopada, w Sali Balowej na Zamku Królewskim w Warszawie. 

gkpge_biuroPrasowe_site