PGE Polska Grupa Energetyczna po raz kolejny była mecenasem koncertu „Polska Zasłużonym dla Ojczyzny”, który w tym roku odbył się 13 listopada w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Koncert pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy zorganizowany został przez Fundację „Cultura Memoriae”, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutem Pamięci Narodowej i Światowym Związkiem Żołnierzy AK Okręg Warszawa.

Podczas tegorocznej edycji tego niezwykłego wydarzenia Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, został uhonorowany przez żołnierzy Armii Krajowej skupionych w Okręgu Warszawa symbolicznym medalem z osobistą dedykacją. Medal wyemitowany został z okazji 50 rocznicy powstania Służba Zwycięstwu Polsce, zbrojnego ramienia Polskiego Państwa Podziemnego.

Grupa PGE od lat wspiera projekty podtrzymujące pamięć o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski, a także angażuje się w sponsoring wydarzeń kulturalnych na najwyższym poziomie. Kombatanci wojenni, ikony czynu, zaangażowania i najwyższych wartości, są przez PGE wspierani m.in. poprzez fundowanie paczek świątecznych. PGE sponsorowała także „Miasto 44”, które było kinowym przebojem, gromadząc blisko dwumilionowe audytorium, a także „Fajną Ferajnę”– obraz Powstania Warszawskiego pokazany oczami dzieci. PGE wspiera również Muzeum Powstania Warszawskiego w organizowaniu Fotoplastikonu Warszawskiego, czyli lekcji muzealnych dla dzieci i młodzieży.

gkpge_biuroPrasowe_site