II Europejski Kongres Finansowy

23.05.2012, 12:25

Opis:

PGE Polska Grupa Energetyczna była Głównym Partnerem Kongresu.

gkpge_biuroPrasowe_site